Návšteva mestskej knižnice – marec

Návšteva mestskej knižnice – marec

V marci – mesiaci knihy každoročne navštevujeme miestnu knižnicu, kde si žiaci nájdu svoje obľúbené knihy. K príjemnému knižnému popoludniu prispela aj pracovníčka knižnice odborným výkladom a práci knihovníčky a organizácii knižnice.