Opekačka – september

Mesiac september a s ním spojené ukončenie kultúrneho leta v školskom internáte si pripomíname v znamení skupinovej opekačky spolu s ubytovanými žiakmi. O túto zábavu pre žiakov sa staráme my vychovávateľky.

Celý článok