Záujmové útvary

Obsah pripravujeme…

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/23

MLADÝ ŽURNALISTA

Činnosť záujmového útvaru sa zameriava na rozvoj komunikačných a čitateľských zručností žiakov, rozvoj ich  tvorivosti, fantázie a slovnej zásoby. Žiaci sa oboznamujú s jednotlivými žurnalistickými útvarmi, vyhľadávajú informácie na internete a pripravujú relácie do školského rozhlasu.

Vedenie ZÚ:  Ing. Z. Michnicová