Zamestnanci-old

Vedenie školy

Mgr. Ingrid Vokuličová – riaditeľka školy
Mgr. Katarína Galasová – hlavný majster OV

Učitelia

Ing. Zuzana Michnicová
Mgr. Magdaléna Lašková
Mgr. Miroslav Louda
Ing. Kamila Grivalská
Mgr. Anna Skokanová

Majstri OV

Ján Bachleda, DiS
František Budaj, DiS
Bc. Eva Hvizdáková
Bc. Margita Kormaňošová
Bc. Mariana Maliňáková
Bc. Beáta Pemčáková
Mgr. Valéria Rusnáková
Ľubomíra Špirková, DiS
Mgr. Anna Tarageľová

Vychovávatelia

Mgr. Elena Babíková
Bc. Silvia Manduľová

Ostatní zamestnanci

Amália Hoffmannová – pomocná vychovávateľka
Lucia Freundorferová – pomocná vychovávateľka
Janka Tardová – účtovníčka
Ing. Anna Bošková – hospodárka
Marta Švirlochová – vedúca jedálne
Renáta Danilová – administratívna pracovníčka
Peter Regeš – vodič, údržbár
Janka Balážová – kuchárka
Sidónia Drenčeniová – kuchárka
Anna Mrkvicová – kuchárka
Mária Drenčeniová –upratovačka
Mária Žoldáková – upratovačka