Školské aktivity

Vedenie krúžkov

Výroba cukroviniek – Bc. Pemčáková, Mravová
Športový – Mgr. Louda
Záhradnícky – Bc. Hvizdáková
Kreatívna tvorba – Bc. Maliňáková, Mgr. Skokanová
Žurnalistický – Ing. Michnicová, Mgr. Rusnáková
Tvorivo-odbornej činnosti – Bachleda, Budaj
Gazdinka od A po Z – Mgr. Lašková

Plánované aktivity

– Svetový deň duševného zdravia
– Svetový deň potravín
– Divadelné predstavenie
– Vianočná akadémia
– Školské rozhlasové relácie
– Školský karneval
– Hrebienok – ľadové sochy
– Školské športové súťaže
– Súťaže zručností podľa učebných odborov
– Tvorba vianočných a veľkonočných výrobkov
– Mesiac knihy
– Školská športová olympiáda
– Celoslovenské športové hry
– Červené stužky
– Celoslovenské súťaže zručnosti